Miljö

Miljö & ISO-certifiering 14001

 bla_jungfrun 
  Vy mot ön Blå Jungfrun                           Foto: Petra Gustafsson  
  
Skargard 
  Stenmur i Oskarshamns skärgård              Foto: Petra Gustafsson 

Vår miljöpolicy är: Vårt miljöarbete skall målmedvetet vara inriktat mot en minimering av påverkan på miljön. Arbetet skall präglas av strävan att nå ständiga förbättringar.

Resultaten skall åstadkommas genom att:
 

  • Konsekvent följa gällande lagar och bestämmelser inom miljöområdet.
  • Minska vår energianvändning och resursförbrukning
  • Tillämpa kretsloppstänkande i vår produktutveckling och produktion.
  • Personal genom utbildning och engagemang görs delaktig i processen.


    Klicka här för att se certifikat.

    iso


Site Login