Komplett leverantör

whiteboard
dragprov
 
Tester

Redan 1949 började vi tillverka individuellt justerbara fjädrande förarstolar, något som idag gör oss till världens äldsta tillverkare i branschen. Redan i ett tidigt skede levererade vi direkt till våra kunders tillverkningsenheter inom fordonsbranschen, flera av dessa kunder levererar vi till än idag och kunderna har genom åren verkligen sett fördelarna av högkvalitativa produkter.

Idag finns våra lösningar i fordon producerade av ledande tillverkare över hela världen. Vi kombinerar det mindre företagets flexibilitet med det stora företagets styrka, kompetens och kvalitet då vi har ett tätt kompetensutbyte och samarbete med övriga företag inom Be-Ge koncernens industrigrupp.

Med ett produktsortiment som till stor del är modulbaserat, med bred gedigen kunskap och en komplett process för att ta fram behovsanpassade lösningar är vi en leverantör som kan ta oss an de flesta utmaningar.

logo_konstr Konstruktion
Be-Ge Industri AB har lång erfarenhet av konstruktion, optimering
och produktutveckling. Stolarna är konstruerade för
att klara belastningskraven med optimal sittkomfort för de
flesta förarmiljöer.
logo_prod Tillverkning
Vid anläggningen i Oskarshamn färdigställs stolarna. Här
monteras alla komponenter, dessutom kontrolleras specifikationer
och att högt ställda kvalitetskrav uppfylls. För att
bibehålla optimal kvalitet och livslängd installeras väl beprövade
komponenter från ledande leverantörer.
logo_test Testad produkt
Med långsiktigt tänkande i utvecklingsarbetet har resultatet
blivit att Be-Ge Industri AB förfogar över en unik anläggning
med goda test- och provningsmöjligheter. Tillsammans med
bred erfarenhet ger det rätt information om produkterna
och bidrar till en bibehållen hög och dokumenterad kvalitet.
logo_maint Service
Be-Ge:s stolar är tillverkade för att behöva minimalt underhåll
och ändå leverera maximal prestanda under lång tid.
Detta innebär att stolarna bara behöver översyn i samband
med fordonets ordinarie servicetillfällen.
logo_equip Tillbehör
Be-Ge erbjuder ett brett sortiment av tillbehör och har
dessutom har ett nära samarbete med ledande leverantörer
av tillbehör och kringutrustning för behovsanpassning av
stolar.
logo_cert Certifieringar
Be-Ge Industri är sedan 1996 kvalitetscertifierade enligt ISO
9001 och sedan 2001 miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Site Login